• Miejsca,  Muzeum

    Muzeum im. Przypkowskich

    Bardziej znane pod nazwą Muzeum Zegarów, mieszczące się w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim. Muzeum powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną…

  • Miejsca,  Muzeum

    Park Etnograficzny w Tokarni

    Skansen w Tokarni to jeden z elementów Muzeum Wsi Kieleckiej, leżący w pobliżu Kielc w województwie Świętokrzyskim. Funkcjonuje on od 1977 roku i jest podzielony na sektory przedstawiające zabudowę i życie w różnych subregionach Kielecczyzny. Bogato wyposażony, o dużej powierzchni…