• Miejsca,  Muzeum

    Park Etnograficzny w Tokarni

    Skansen w Tokarni to jeden z elementów Muzeum Wsi Kieleckiej, leżący w pobliżu Kielc w województwie Świętokrzyskim. Funkcjonuje on od 1977 roku i jest podzielony na sektory przedstawiające zabudowę i życie w różnych subregionach Kielecczyzny. Bogato wyposażony, o dużej powierzchni…